وکیل کیفری تهران، سرقت حدی

سرقت حدی و مجازات ان

در قانون مجازات اسلامی، حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده ...