تصرف در وجوه و اموال دولتی

وکیل کیفری تهران، تصرف در وجوه و اموال دولتی


آنچه در این مقاله می‌خوانید

5
(2)

تصرف غیرقانونی در اموال دولتی زمانی اتفاق می‌افتد که شخصی بدون مجوز قانونی، مالکیت یا کنترل اموال دولتی را به دست آورد. اموال دولتی می‌تواند شامل زمین، ساختمان، پول، یا هر چیز دیگری باشد که متعلق به دولت باشد.

تصرف غیرقانونی در اموال دولتی جرمی است که مجازات‌های سنگینی به دنبال دارد. اگر متهم به این جرم در شهر تهران هستید، مهم است که در اسرع وقت با یک وکیل مجرب کیفری در شهر تهران مشورت کنید. وکیلی که در این زمینه تخصص دارد می‌تواند به شما در درک اتهاماتتان، محافظت از حقوقتان و بهترین مسیر را برای پیشبرد پرونده‌تان راهنمایی کند.

تصرف در وجوه و اموال دولتی

تصرف در وجوه و اموال دولتی
وکیل کیفری تهران، تصرف در وجوه و اموال دولتی

تصرف در وجوه و اموال دولتی به معنای تملک یا تصرف غیرقانونی اموال یا وجوهی است که متعلق به دولت یا نهادهای عمومی می‌باشد. این جرم زمانی اتفاق می‌افتد که فردی بدون مجوز قانونی و با سوءنیت، اموال یا وجوه دولتی را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند.

تصاحب، تملک، غصب، مصادره و استرداد اموال دولتی در ایران

در نظام حقوقی ایران، مفاهیمی مانند تصاحب، تملک، غصب، مصادره و استرداد اموال دولتی هر کدام تعاریف و کاربردهای خاص خود را دارند. در ادامه به شرح مختصری از هر یک از این مفاهیم می پردازیم:

1. تصاحب اموال دولتی

 • به معنای تملک یا تصرف غیرقانونی اموال یا وجوهی است که متعلق به دولت یا نهادهای عمومی می‌باشد.
 • این جرم زمانی اتفاق می‌افتد که فردی بدون مجوز قانونی و با سوءنیت، اموال یا وجوه دولتی را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند.
 • برای تحقق این جرم، سه عنصر مادی (فعل، موضوع و رابطه علی و سببی)، دو عنصر معنوی (سوء نیت و قصد) و همچنین مالکیت دولت بر اموال یا وجوه تصاحب شده ضروری است.
 • مجازات تصاحب اموال دولتی طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی، حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش اموال یا وجوه تصرف شده می باشد.

2. تملک اموال دولتی

 • تملک به معنای مالک شدن یا صاحب شدن است.
 • در مورد اموال دولتی، تملک می تواند از طریق روش های قانونی مانند واگذاری، مزایده، یا فروش انجام شود.
 • در مقابل، تصاحب اموال دولتی، تملکی است که غیرقانونی و بدون مجوز صورت می گیرد.

3. غصب اموال دولتی

 • غصب به معنای تصرف عدوانی در مال غیر است.
 • غصب اموال دولتی نیز مانند غصب اموال خصوصی، جرم محسوب می شود و مرتکب باید به مجازات آن برسد.
 • مجازات غصب اموال دولتی نیز مشابه مجازات تصاحب اموال دولتی است.

4. مصادره اموال دولتی

 • مصادره به معنای تملک اجباری اموال توسط دولت است.
 • مصادره اموال دولتی برخلاف تصاحب و غصب که جرم محسوب می شوند، قانونی است و در شرایطی خاص مانند جرایم امنیتی یا اقتصادی و طبق حکم مراجع قضایی ذی صلاح انجام می شود.

5. استرداد اموال دولتی

 • استرداد به معنای بازگرداندن مال به صاحب اصلی آن است.
 • در مورد اموال دولتی، استرداد می تواند به دو صورت اجباری یا اختیاری انجام شود.
 • استرداد اجباری اموال دولتی زمانی صورت می گیرد که اموال به طور غیرقانونی تصاحب، تملک، یا غصب شده باشد و در این صورت مراجع قضایی یا دولتی مرتکب را ملزم به استرداد اموال می کنند.
 • استرداد اختیاری اموال دولتی زمانی صورت می گیرد که دولت به دلخواه خود و با رعایت تشریفات قانونی، اموال خود را به شخص دیگری واگذار کند.

توجه

 • مفاهیم حقوقی مربوط به اموال دولتی پیچیده و تخصصی هستند و در صورت بروز مشکل در این زمینه، حتما باید با یک وکیل مجرب کیفری در تهران مشورت کنید.
 • وکیل می تواند با بررسی دقیق شرایط پرونده شما، راهنمایی های لازم را در خصوص حقوق و تکالیف شما ارائه دهد.

عناصر تشکیل دهنده جرم تصرف در وجوه و اموال دولتی در ایران

عناصر تشکیل دهنده جرم تصرف در وجوه و اموال دولتی در ایران
وکیل کیفری تهران، تصرف در وجوه و اموال دولتی

برای تحقق جرم تصرف در وجوه و اموال دولتی در ایران، وجود سه عنصر ضروری است:

1. عنصر مادی

 • فعل: رفتار مجرمانه باید شامل فعل “تصرف” یا “تملک” اموال یا وجوه دولتی باشد. این اقدام می تواند شامل برداشت، نگهداری، انتقال، یا هر نوع تصرف دیگری باشد که بر مالکیت یا کنترل دولت بر اموالش تأثیر بگذارد.
 • موضوع: موضوع جرم باید اموال یا وجوهی باشد که متعلق به دولت یا نهادهای عمومی باشند. این اموال می تواند شامل پول، اوراق بهادار، کالا، زمین، یا هر نوع دارایی دیگری باشد که در مالکیت دولت یا تحت نظارت آن باشد.
مطالعه کنید درباره‌  وکیل کیفری تهران؛ سرقت مستوجب تعزیر

2. عنصر معنوی

 • سوء نیت: مرتکب باید با علم و آگاهی به اینکه اموال یا وجوه دولتی هستند و تصرف در آنها غیرقانونی است، اقدام به تصرف آنها کند.
 • قصد: هدف مرتکب باید سوء استفاده از اموال یا وجوه دولتی برای منفعت خود یا دیگری باشد.

3. رابطه علی و سببی

 • بین فعل مجرمانه (تصرف) و نتیجه مجرمانه (تضییع اموال دولتی) باید رابطه ی علت و معلولی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، باید ثابت شود که تصرف غیرقانونی مرتکب، مستقیماً به ضرر و زیان دولت یا نهاد عمومی منجر شده است.

نکته: اثبات سوء نیت و قصد در جرم تصرف در اموال دولتی دشوار است. با این حال، قاضی برای اثبات سوء نیت می تواند به شواهدی مانند سابقه قبلی مرتکب، نحوه ی تصرف اموال، و استفاده ی او از اموال تصرف شده نگاه کند.

مواردی که تصرف در اموال دولتی محسوب نمی شوند:

 • تصرفی که با مجوز قانونی انجام شده باشد.
 • تصرفی که ناشی از اشتباه یا قصور باشد.
 • تصرفی که به مقدار جزئی و ناچیز باشد.

ارکان و شرایط تحقق جرم

پتضییع اموال دولتی یا تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی، جرمی است که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده است. این جرم زمانی اتفاق می‌افتد که یکی از کارمندان یا کارکنان ادارات دولتی، وجوه، اموال یا اسناد متعلق به دولت را بدون مجوز و با علم به دولتی بودن آنها، مورد استفاده شخصی قرار دهد.برای اثبات جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، باید سه رکن قانونی، مادی و روانی به اثبات برسد:

رکن قانونی

 • ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، اساس و بنیان قانونی این جرم است.
 • در این ماده، شرایط و مجازات جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به طور کامل بیان شده است.

رکن مادی

 • عنصر مادی این جرم، فعل مثبت “استفاده غیرمجاز” از اموال دولتی است.
 • این استفاده باید بدون قصد تملک مال باشد.
 • موضوع جرم شامل وجوه، مطالبات، حوالجات، سهام، اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به دولت می‌شود.
 • اموال دولتی شامل اموال نقدی و غیرنقدی (منقول و غیرمنقول) می‌شود که از بودجه عمومی کشور تامین شده و در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار گرفته است.
 • عنصر “سپرده شدن” اموال به فرد متصرف، شرط لازم برای تحقق این جرم است.
 • یعنی اموال باید بر اساس وظایف سازمانی به فرد سپرده شده باشد.

رکن روانی

 • جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، جرمی عمدی است.
 • به این معنی که مرتکب باید با علم و آگاهی به دولتی بودن اموال و با قصد سوء استفاده از آنها، اقدام به تصرف غیرقانونی کرده باشد.
 • اگر مرتکب فاقد سوء نیت و علم به دولتی بودن اموال باشد، مشمول این جرم نخواهد شد.

مجازات

 • مجازات جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، شامل موارد زیر است:
  • جبران خسارات وارده به دولت
  • پرداخت اجرت المثل
  • شلاق تا 74 ضربه
  • در صورت انتفاع از جرم، جزای نقدی معادل مبلغ انتفاع

مجازات تصرف در وجوه و اموال دولتی در ایران

مجازات تصرف در وجوه و اموال دولتی در ایران
وکیل کیفری تهران، تصرف در وجوه و اموال دولتی

مجازات تصرف در وجوه و اموال دولتی در ایران طبق ماده 56 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1731/5/81 و سایر قوانین مربوطه به شرح زیر است:

حبس

 • حداقل: دو سال
 • حداکثر: پنج سال

جزای نقدی

 • معادل: دو تا پنج برابر ارزش اموال یا وجوه تصرف شده

مجازات های دیگر

 • در برخی موارد، علاوه بر حبس و جزای نقدی، مجازات های دیگری نیز برای مرتکب در نظر گرفته می شود، از جمله:
  • اخراج از خدمت دولتی
  • محرومیت از حقوق اجتماعی
  • جبران خسارت وارده به دولت

ملاحظات

 • میزان مجازات با توجه به میزان اموال یا وجوه تصرف شده، سوء نیت و سابقه مرتکب توسط قاضی تعیین می شود.
 • در مواردی که ارزش اموال یا وجوه تصرف شده ناچیز باشد، قاضی می تواند با پاره ای تخفیفات قانونی عمل کند.
 • تبصره 2 ماده 56 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مقرر می دارد که اگر مرتکب جرم تصرف در اموال دولتی قبل از کشف جرم، اموال یا وجوه را به دولت مسترد کند و خسارات وارده را جبران نماید، مجازات او به نصف تقلیل می یابد.

قوانین مرتبط

 • ماده 598 قانون مجازات اسلامی
 • ماده 10 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
 • ماده 6 قانون ارتشاء و اختلاس در القوات مسلح جمهوری اسلامی ایران

توصیه

اگر متهم به تصرف در وجوه و اموال دولتی هستید، حتما با یک وکیل مجرب مشورت کنید. وکیل می تواند با بررسی دقیق پرونده شما، راهنمایی های لازم را در خصوص نحوه ی دفاع و حقوق شما ارائه دهد.

مصادیق تصرف در وجوه و اموال دولتی در ایران

مصادیق تصرف در وجوه و اموال دولتی در ایران
وکیل کیفری تهران، تصرف در وجوه و اموال دولتی

مصادیق متعددی از تصرف در وجوه و اموال دولتی در قوانین ایران احصاء شده است که برخی از آنها عبارتند از:

1. اختلاس

 • برداشت غیرقانونی از وجوه یا اموال دولتی که در اختیار مرتکب برای انجام امور اداری یا وظایف شغلی سپرده شده است.
 • نمونه هایی از اختلاس شامل برداشت از خزانه داری کل کشور، وجوه شرکت های دولتی، وجوه بنیادها و موسسات عمومی، و … می باشد.

2. ارتشاء

 • دریافت یا پرداخت وجه، مال، یا هر نوع امتیاز یا مزیت در قبال انجام یا ترک یک وظیفه قانونی.
 • رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو مرتکب جرم ارتشاء می شوند.
مطالعه کنید درباره‌  وکیل کیفری تهران، جرایم سیاسی و مطبوعاتی

3. تبانی

 • توافق دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم تصرف در اموال دولتی، مانند اختلاس یا ارتشاء.
 • تبانی می تواند شامل هماهنگی برای سوء استفاده از موقعیت شغلی، جعل اسناد، یا سایر اقدامات غیرقانونی برای تصاحب اموال دولتی باشد.

4. خیانت در امانت

 • تصاحب یا سوء استفاده از اموال یا وجوهی که به طور امانت به فرد سپرده شده است، در صورتی که آن اموال یا وجوه دولتی باشد.
 • برای مثال، تصاحب وجوه دریافتی از ارباب رجوع توسط یک کارمند دولتی، خیانت در امانت محسوب می شود.

5. جعل اسناد و مدارک

 • تهیه یا استفاده از اسناد و مدارک جعلی برای تصاحب یا سوء استفاده از اموال دولتی.
 • جعل اسناد و مدارک می تواند شامل جعل سند مالکیت، جعل اسناد هویتی، یا جعل صورت حساب ها باشد.

6. تصرف عدوانی اموال دولتی

 • تصرف غیرقانونی و بدون مجوز در اموال غیرمنقول دولتی.
 • برای مثال، تصرف زمین های دولتی، احداث بنا در حریم اموال دولتی، یا هر نوع تصرف دیگری بدون مجوز قانونی، تصرف عدوانی محسوب می شود.

نکته

 • اینها فقط نمونه هایی از مصادیق تصرف در وجوه و اموال دولتی هستند و موارد دیگری نیز ممکن است مشمول این جرم تلقی شوند.
 • در هر پرونده، باید با بررسی دقیق شرایط و اوضاع و احوال، مشخص شود که آیا عمل ارتکابی مصداق تصرف در اموال دولتی هست یا خیر.

توصیه

 • اگر با اتهام تصرف در اموال دولتی مواجه هستید، حتما با یک وکیل مجرب مشورت کنید. وکیل می تواند با بررسی دقیق پرونده شما، راهنمایی های لازم را در خصوص نحوه ی دفاع و حقوق شما ارائه دهد.

مجازات:

مجازات تصرف در وجوه و اموال دولتی طبق ماده 56 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1731/5/81، به شرح زیر است:

 • حبس از دو تا پنج سال
 • جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش اموال یا وجوه تصرف شده

در برخی موارد، علاوه بر حبس و جزای نقدی، مجازات‌های دیگری نیز برای مرتکب در نظر گرفته می‌شود، از جمله:

 • اخراج از خدمت دولتی
 • محرومیت از حقوق اجتماعی
 • جبران خسارت وارده به دولت

مصادیق تصرف در وجوه و اموال دولتی:

مرجع رسیدگی کننده به جرم تصرف در وجوه و اموال دولتی در ایران

مرجع رسیدگی کننده به جرم تصرف در وجوه و اموال دولتی در ایران
وکیل کیفری تهران، تصرف در وجوه و اموال دولتی

رسیدگی به جرم تصرف در وجوه و اموال دولتی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب در محل وقوع جرم یا محل سکونت متهم است. صلاحیت دادگاه‌ها به شرح زیر است:

 • دادگاه عمومی: به جرایم تصرف در وجوه و اموال دولتی که ارزش آنها تا بیست میلیون تومان باشد رسیدگی می‌کند.
 • دادگاه انقلاب: به جرایم تصرف در وجوه و اموال دولتی که ارزش آنها بیش از بیست میلیون تومان باشد و همچنین جرایمی که در حین انجام وظایف دولتی ارتکاب یافته باشد رسیدگی می‌کند.

نکات مهم

 • در برخی موارد، مانند جرایم ارتکابی توسط کارکنان دولت یا قوای مسلح، رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یا دادگاه‌های ویژه خواهد بود.
 • در صورت وقوع اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ها، پرونده به شعبه حل اختلاف دادگاه‌ها ارسال می شود و این شعبه با بررسی صلاحیت هر دادگاه، مرجع رسیدگی کننده را تعیین می‌کند.

توصیه

 • اگر متهم به جرم تصرف در وجوه و اموال دولتی هستید، حتماً در اسرع وقت با یک وکیل مجرب مشورت کنید. وکیل شما می تواند با بررسی دقیق پرونده شما، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم را مشخص و راهنمایی های لازم را در خصوص نحوه ی دفاع و حقوق شما ارائه دهد.

حقوق متصرفین سابق اموال دولتی در ایران

حقوق متصرفین سابق اموال دولتی در ایران
وکیل کیفری تهران، تصرف در وجوه و اموال دولتی

حقوق متصرفین سابق اموال دولتی در ایران به شرایط مختلفی بستگی دارد، از جمله:

 • نحوه تصرف:

  • اگر تصرف با مجوز قانونی انجام شده باشد، متصرف سابق ممکن است از حقوقی مانند مزایای قانونی (مانند دریافت وجه در قبال واگذاری اموال) یا اولویت در واگذاری مجدد برخوردار باشد.
  • در مقابل، اگر تصرف غیرقانونی باشد، متصرف سابق هیچ‌گونه حقی نسبت به اموال دولتی نخواهد داشت و موظف به استرداد آن به دولت خواهد بود.
 • مدت تصرف:

  • در برخی موارد، ممکن است تصرف طولانی‌مدت اموال دولتی، حتی اگر غیرقانونی باشد، حقوقی برای متصرف سابق ایجاد کند. این امر به شرایط خاص هر پرونده و نظر قاضی بستگی دارد.
 • وضعیت فعلی اموال:

  • اگر اموال دولتی پس از تصرف تغییر ماهیت داده شده باشد یا ارزش آن به طور قابل توجهی افزایش یافته باشد، ممکن است حقوق متصرف سابق تحت تاثیر قرار گیرد.
 • قوانین و مقررات:

  • قوانین و مقررات مربوط به اموال دولتی در ایران تغییرات متعددی داشته است. بنابراین، برای تعیین حقوق متصرفین سابق باید به قوانین و مقررات حاکم در زمان تصرف توجه شود.

نکات مهم:

 • ادعای حقوق توسط متصرفین سابق اموال دولتی باید از طریق مراجع قانونی مانند دادگاه‌ها یا مراجع دولتی ذی‌صلاح پیگیری شود.
 • در این موارد، ارائه اسناد و مدارک مبنی بر تصرف و همچنین اثبات وجود حقوق ضروری است.
 • مشورت با یک وکیل مجرب در زمینه اموال دولتی می تواند به متصرفین سابق در احقاق حقوقشان کمک شایانی کند.

نمونه رای برائت از اتهام تصرف اموال دولتی

به دلیل تنوع قوانین و رویه قضایی در ایران، ارائه نمونه رای قطعی و بدون بررسی دقیق پرونده امکان پذیر نیست. با این حال، در ادامه به نکات کلیدی که در برخی از رویه‌های قضایی مرتبط با برائت از اتهام تصرف اموال دولتی مشاهده شده است، اشاره می‌کنم:

1. عدم سوء نیت

 • در برخی موارد، دادگاه‌ها با توجه به اوضاع و احوال پرونده و عدم وجود سوء نیت از سوی متهم، وی را از اتهام تصرف اموال دولتی بری دانسته‌اند.
 • برای مثال، اگر فردی به اشتباه ملکی را تصرف کند و پس از اطلاع از دولتی بودن آن، اقدام به تخلیه و استرداد آن به دولت نماید، ممکن است از اتهام تصرف اموال دولتی بری شود.
مطالعه کنید درباره‌  وکیل پایه یک کیفری در تهران

2. فقدان ادله کافی

 • در صورتی که ادله کافی برای اثبات سوء نیت و یا علم و آگاهی متهم از دولتی بودن مال وجود نداشته باشد، دادگاه ممکن است حکم برائت صادر کند.
 • برای مثال، اگر فردی ملکی را از کسی به عنوان ملک شخصی خریداری کند و بعداً مشخص شود که آن ملک دولتی بوده است، ممکن است با توجه به عدم علم و آگاهی وی در زمان خرید، از اتهام تصرف اموال دولتی بری شود.

3. تصرف به قصد استفاده موقت

 • در برخی موارد، دادگاه‌ها تصرف به قصد استفاده موقت از اموال دولتی را جرم ندانسته و متهم را بری دانسته‌اند.
 • برای مثال، اگر فردی از زمینی دولتی برای چرا دام خود به طور موقت و بدون قصد تصاحب استفاده کند، ممکن است از اتهام تصرف اموال دولتی بری شود.

4. احراز حسن نیت

 • در صورتی که حسن نیت متهم در تصرف اموال دولتی احراز شود، دادگاه ممکن است حکم برائت صادر کند.
 • برای مثال، اگر فردی زمینی دولتی را برای احداث بنا تصرف کند، اما بعداً با اطلاع از دولتی بودن آن، اقدام به اخذ مجوزهای لازم و پرداخت حقوق دولت نماید، ممکن است با توجه به حسن نیت وی، از اتهام تصرف اموال دولتی بری شود.

توجه

 • موارد ذکر شده در بالا فقط نمونه‌هایی از دلایل برائت در پرونده‌های تصرف اموال دولتی هستند و هیچ‌گونه ضمانتی برای صدور رای برائت در هیچ پرونده‌ای وجود ندارد.
 • هر پرونده با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص خود بررسی می‌شود و رای نهایی توسط قاضی صادر خواهد شد.
 • برای افزایش احتمال برائت، حتما با یک وکیل مجرب در زمینه اموال دولتی مشورت کنید. وکیل شما می‌تواند با بررسی دقیق پرونده شما، بهترین راهکار دفاعی را ارائه دهد و از حقوق شما در دادگاه دفاع کند.

تصرف عدوانی اموال دولتی در ایران

تصرف عدوانی اموال دولتی در ایران
وکیل کیفری تهران، تصرف در وجوه و اموال دولتی

تصرف عدوانی اموال دولتی جرمی است که در آن فردی بدون مجوز قانونی، اموال غیرمنقول دولتی را تصرف و از آن استفاده می‌کند.

مصادیق تصرف عدوانی اموال دولتی

 • زمین‌های دولتی: مانند اراضی ملی، منابع طبیعی، و اراضی متعلق به دولت
 • املاک و مستغلات دولتی: مانند ساختمان‌های اداری، مدارس، بیمارستان‌ها، و اماکن عمومی
 • تأسیسات دولتی: مانند پل‌ها، جاده‌ها، و شبکه‌های توزیع آب و برق

مجازات تصرف عدوانی اموال دولتی

 • طبق ماده 696 قانون مجازات اسلامی، متصرف عدوانی اموال دولتی به حبس از یک تا سه ماه و جزای نقدی معادل دو تا شش برابر ارزش زمین یا ملک تصرف شده محکوم می‌شود.
 • در صورت تکرار جرم، مجازات مذکور تا دو برابر تشدید می‌شود.

ارکان تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی اموال دولتی

 • رکن مادی: تصرف غیرقانونی مال غیرمنقول دولتی
 • رکن معنوی: سوء نیت و علم و آگاهی از دولتی بودن مال
 • رابطه علی و سببی: بین تصرف و مالکیت دولت

وکیل متخصص در دعاوی تصرف اموال دولتی در [شهر محل سکونت شما]

مشاوره حقوقی رایگان تصرف اموال دولتی

بهترین وکیل برای دفاع از اتهام تصرف اموال دولتی

چگونه از مجازات تصرف اموال دولتی نجات پیدا کنیم؟

دفتر وکالت حقوقی اقای رسول کوهپایه زاده

وکیل تصرف اموال دولتی

دفتر وکالت رسول کوهپایه زاده با بهره‌مندی از وکلای مجرب و متخصص در زمینه حقوق اموال دولتی، آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت به شما در خصوص تمامی مسائل مربوط به تصرف اموال دولتی می‌باشد.

خدمات ما در زمینه تصرف اموال دولتی شامل موارد زیر است:

 • مشاوره حقوقی در خصوص تصرف اموال دولتی: وکلای ما با بررسی دقیق پرونده شما، شما را از ابعاد حقوقی تصرف اموال دولتی، مجازات این جرم، و راهکارهای قانونی برای دفاع از خود آگاه می‌کنند.
 • وکالت در دعاوی تصرف اموال دولتی: در صورت طرح دعوی علیه شما در خصوص تصرف اموال دولتی، وکلای ما با تخصص و تجربه خود در مراجع قضایی از شما دفاع می‌کنند و تا حصول نتیجه مطلوب در کنار شما خواهند بود.
 • تنظیم لوایح و دادخواست: وکلای ما با تسلط بر قوانین و رویه قضایی، لوایح و دادخواست‌های حقوقی لازم در خصوص تصرف اموال دولتی را به بهترین نحو ممکن تنظیم می‌کنند.
 • پیگیری پرونده‌های تصرف اموال دولتی: وکلای ما با پیگیری مستمر پرونده شما در مراجع قضایی، از تضییع حقوق شما جلوگیری می‌کنند و تا حصول نتیجه نهایی در کنار شما خواهند بود.

وکیل متخصص در تصرف اموال دولتی

دفتر وکالت حقوقی رسول کوهپایه زاده با دارا بودن وکلای متخصص در زمینه حقوق اموال دولتی، می‌تواند به شما در حل و فصل پیچیده‌ترین دعاوی مربوط به تصرف اموال دولتی کمک کند.

وکلای ما با مطالعه دقیق قوانین و مقررات و تجربه فراوان در این زمینه، بهترین راهکارهای قانونی را برای دفاع از حقوق شما ارائه می‌دهند و تا حصول نتیجه مطلوب در کنار شما خواهند بود.

وکیل تصرف غیرمجاز در اموال دولتی

تصرف غیرمجاز در اموال دولتی جرمی است که مجازات سنگینی دارد. اگر با اتهام تصرف غیرمجاز در اموال دولتی مواجه هستید، حتما برای دفاع از خود به یک وکیل متخصص در این زمینه مراجعه کنید. دفتر وکالت اقای رسول کوهپایه زاده با بهره‌مندی از وکلای مجرب و متخصص در زمینه حقوق اموال دولتی، آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت به شما در این خصوص می‌باشد.

وکلای ما با تسلط بر قوانین و رویه قضایی و با استفاده از تجربه خود، بهترین راهکارهای قانونی را برای دفاع از شما ارائه می‌دهند و از تضییع حقوق شما جلوگیری می‌کنند.

مشاوره حقوقی تصرف اموال دولتی

قبل از هرگونه اقدامی در خصوص اموال دولتی، حتما با یک وکیل متخصص کیفری در شهر تهران در زمینه حقوق اموال دولتی مشورت کنید. دفتر وکالت اقای رسول کوهپایه زاده با ارائه مشاوره‌های حقوقی دقیق و تخصصی به شما کمک می‌کند تا از حقوق خود در خصوص اموال دولتی آگاه شوید و بهترین تصمیمات را در این خصوص بگیرید.

وکلای ما با بررسی دقیق پرونده شما و با استفاده از دانش و تجربه خود، بهترین راهکارهای قانونی را برای شما ارائه می‌دهند و از شما در برابر هرگونه تضییع حقی محافظت می‌کنند. ممنون که در این مقاله با ما همراه بودید.

منابع
 • قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
 • قانون تملک اجباری املاک و اسناد و بهادار مصوب 1355
 • قانون نحوه واگذاری و فروش اموال غیرمنقول مازاد دولتی مصوب 1394
 • آراء و نظرات قضایی مرتبط با اموال دولتی

چه قدر به این محتوا علاقه داشتید؟

امتیاز خودتان را ثبت کنید

میانگین امتیازدهی: 5 / 5. تعداد ثبت امتیاز: 2

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *