وکیل کیفری تهران

آنچه در این مقاله می‌خوانید

5
(1)

وکیل کیفری تهرانهمیشه حساس ترین، سختترین و مهمترین پرونده‌های وکالتی در بخش کیفری قرار می‌گیرند. جایی که وکیلان دیگر از مال، حق و ابروی موکلان خود بالاتر می‌روند و گاهی با مسئله جان ادمها روبرو هستند. وکیل کیفری تهران علاوه بر هوش زیاد باید تسلط کامل به قوانین و مقررات کیفری داشته باشد و توانایی در تحلیل مواد و شواهد قضایی را داشته باشد تا بتواند به درستی و به بهترین شکل دفاع کند.

او باید بتواند با صحبت های منطقی و قاطع، شواهد و آثار موجود را تفسیر کند و به بهترین نحو ممکن برای مشتکی دفاع کند. همچنین، وکیل کیفری تهران متخصص باید تجربه کافی در ارائه داده ها و شواهد و همچنین در ارائه دفاعات متناسب با مسائل حقوقی داشته باشد تا بتواند به نتیجه مطلوب دست یابد.

در ابتدای این مقاله راجب حقوق کیفری صحبت می‌کنیم. حقوق کیفری برای تنظیم روابط جمعیت و حفظ نظم و امنیت عمومی از طریق تعیین جرم و مجازات برای افرادی که قوانین را نقض می کنند، استفاده می شود. این حقوق به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم، تنبیه مرتکبان و اصلاح آنها استفاده می شود. و سپس به به بررسی بهترین وکلای کیفری تهران می‌پردازیم.

علاوه بر قوانین و مقررات، حقوق کیفری شامل اصول و قواعدی است که به منظور تضمین حقوق مدافعان، اطمینان از عدالت در روند دادگاه و جلوگیری از اتلاف زمان و منابع مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از اصول حقوق کیفری شامل اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل بی گناهی تا زمان اثبات عکس علیه، اصل برائت حتی در صورت شبهه و اصل عنصری بودن مجازات ها می شوند.

تعریف حقوق کیفری چیست؟

وکیل کیفری تهران

در حقوق کیفری، تعاریف مختلفی برای این نظام وجود دارد. اما به طور کلی می‌توان گفت که حقوق کیفری، شاخه‌ای از حقوق است که به مطالعه و بررسی جرایم و مجازات‌ها می‌پردازد. حقوق کیفری به این صورت مشخص می‌شود که کدام اقدامات و عملکردها جرم محسوب می‌شوند و مجازاتی برای آنها تعیین می‌کند. حقوق کیفری در بسیاری از جوامع به عنوان یکی از ابزارهای حکومتی برای حفظ نظم، اعتماد عمومی و ایجاد انضباط اجتماعی استفاده می‌شود.

این نوع حقوق با تنظیم نظام تشریعی و اعمال قوانین جزایی، تخلفات را تعریف و مجازات‌های قانونی برای آن‌ها تعیین می‌کند. حقوق کیفری به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم توسط افراد، جرائم را تنظیم می‌کند و پیش‌بینی مجازات‌هایی برای افرادی که جرم ارتکاب کرده‌اند. این حقوق با برقراری عدالت و تأمین امنیت افراد و اجتماع، فضایی را برای رشد و توسعه فردی و اجتماعی ایجاد می‌کند. در اولین گام، وکیل کیفری تهران باید به این قوانین مسلط با

تضمین حقوق مدافعان در روند دادگاه اصلی برای حقوق کیفری است

این اصل تضمین می کند که هر فرد متهم باید به دفاع خود بپردازد و فرصت کافی برای توضیح و تبرئه خود داشته باشد. همچنین اصل برائت نیز شامل حق هر فرد برای تاخیر مجازات تا زمانی که گناهش در دادگاه اثبات شود است. اصل عنصری بودن مجازات ها می گوید که فقط فردی که همه عناصر جرم را ارتکاب کرده است می تواند مجازات بگیرد. به عبارت دیگر، اگر یکی از عناصر مورد نیاز برای اثبات یک جرم وجود نداشته باشد، فرد نمی تواند متهم شود یا مجازات ببیند. حقوق کیفری به منظور برقراری امنیت، نظم و عدالت در جامعه بسیار حائز اهمیت است و نقش کلیدی در دستیابی به این اهداف ایفا می کند.

 بخش بندی در حقوق کیفری

1- حقوق کیفری عمومی: به بررسی اصول و قواعد کلی رسیدگی به جرایم می‌پردازد و به این شاخه می‌توان حقوق جزای عمومی و کیفرهای عمومی را نیز اضافه کرد. وکیل کیفری تهران باید به حقوق عمومی مسلط باشد.

2- حقوق کیفری خاص: به بررسی اصول و قواعد مربوط به رسیدگی به جرایم خاص می‌پردازد. این شاخه شامل حقوق کیفری اقتصادی، حقوق کیفری رسانه‌ای، حقوق کیفری ارتباطات و غیره می‌شود. وکیل کیفری تهران باید به حقوق خاص مسلط باشد.

مهم‌ترین اصول حقوق کیفری

وکیل کیفری تهران

1- اصل برائت: شخص باید برای متهمی در نظر گرفته شود تا تا زمانی که اثبات گردد که گناهکار است، بیگناه است.

2- اصل قانونی بودن مجازات: هیچ مجازاتی نمی‌تواند بدون پایه قانونی تعیین شود. مجازات‌ها باید براساس قوانین و مقررات موجود و در حدودی که توسط قانون تعیین شده‌اند، اعمال شوند.

3- اصل سرعت: رسیدگی به پرونده‌های کیفری باید به سرعت انجام شود تا حقوق شخصی که متهم شده است تا حد ممکن حفظ شود.

4- اصل فرادادگری: پرونده‌های کیفری باید به صورتی بررسی شوند که دستگاه قضایی به طور مستقل و دور از هرگونه تاثیری قادر به صدور رای خود باشد.

5- اصل تمامیت فیزیکی: اطلاعات حاصل از فیزیکی شدگی نباید به صورت قانونی قابل استفاده باشند.

ایا تسلط وکیل کیفری تهران در قوانین کیفری می‌تواند در موفقیت پرونده تاثیرگذار باشد؟

بله، تسلط یک وکیل کیفری در قوانین کیفری می‌تواند در موفقیت پرونده تأثیرگذار باشد. در مواجهه با اتهامات کیفری، یک وکیل کیفری با تجربه و تسلط به قوانین مربوطه می‌تواند به شما کمک کند تا حقوق و مصلحت شما را به بهترین شکل در دادگاه دفاع کند. آشنایی صحیح با قوانین کیفری و روش‌های دفاعی مختلف، می‌تواند به حلقه‌های مستند و مستدل در دفاع از شما کمک کند، که این ممکن است به نتیجه‌ای موفق در پرونده شما منجر شود.

مطالعه کنید درباره‌  وکیل کیفری تهران؛ جرائم نظام صنفی

منابع حقوق کیفری و جزایی

 

وکیل کیفری تهران

منابع حقوق کیفری شامل قوانین مختلف و مقرراتی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع حقوق کیفری سر و کار دارند، مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات‌های متمم و قوانین مرتبط دیگری که جرایم و مجازات‌ها را مشخص می‌کنند. همچنین، دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های صادر شده از سوی سازمان‌ها و نهادهای قضایی نیز در تعیین و اجرای حقوق کیفری نقش مهمی دارند. یک وکیل کیفری تهران باید به منابع حقوقی کیفری تسلط داشته باشد.

بنابراین، حقوق کیفری به اصطلاح حقوقی است که به جرایم، تخلفات و مسائل کیفری مرتبط می‌شود و در قوانین و مقررات جزایی تعریف شده است. این نوع حقوق به منظور حفظ امنیت و امنیت عمومی و جلوگیری از ارتکاب جرم توسط افراد و تنظیم نظام کیفری و پیگیری جرائم به کار می‌رود. هدف اصلی حقوق کیفری اعمال عدالت و اصلاح و قابل تصحیح کردن تخلفات است.

هدف اصلی حقوق کیفری اعمال عدالت است!! پس وکیل کیفری تهران قبل از تعهد به موکل باید به کشورش تعهد داشته باشد.

با اعمال مجازات‌های قانونی، افراد برای ارتکاب جرم پاسخگو می‌شوند و تأثیرگذاری انگیزشی برای جلوگیری از تخلف فراهم می‌شود. علاوه بر این، این حقوق برای اصلاح و تشویق نشانه‌هایی برای بهبود رفتار تخلفکاران نیز در نظر گرفته شده است.

به عبارت دیگر، حقوق کیفری تلاش می‌کند تا ترس از مجازات و عدم اطمینان در ارتکاب جرم را ریشه‌کن کند و فضایی امن و مطمئن را برای افراد فراهم کند. این حقوق با تأمین عدالت و تسلیم مجازات به افراد مقصر، از ارتکاب جرم جلوگیری می‌کند و امکان توسعه و پیشرفت جامعه را فراهم می‌کند.

دسته‌بندی‌های حقوق کیفری و جزایی

وکیل کیفری تهران

حقوق کیفری یا حقوق جزایی دارای انواع و شاخه های مختلفی است که به طور کلی به شش دسته‌بندی زیر تقسیم می‌شوند:

 1. حقوق عمومی جزایی: این شاخه از حقوق کیفری شامل مفاهیم و قوانینی است که به جرم‌هایی که به نمایندگی از جامعه انجام می‌شود، اعمال می‌شود. مثال‌هایی از حقوق عمومی جزایی شامل قوانین مجازاتی، مراحل کیفری و اجرای حکم‌ها می‌شوند.
 2. حقوق خصوصی جزایی: این شاخه از حقوق کیفری شامل حقوق و وظایف مربوط به فردان و گروه‌های خاص جامعه است. مثال‌هایی از حقوق خصوصی جزایی شامل حق بیمه، حقوق کارگری و حقوق تجارت می‌شوند.
 3. حقوق جزایی ملی: این شاخه از حقوق کیفری شامل قوانین و مقررات که در سطح ملی یا داخل یک کشور اعمال می‌شوند، می‌باشد. این قوانین توسط نظام قضایی داخلی مانند دادگاه‌ها و مراکز پلیس بررسی و اجرا می‌شوند.
 4. حقوق جزایی بین‌المللی: این شاخه از حقوق کیفری شامل قوانین و معاهداتی است که برای قضایای بین‌المللی تعریف می‌شوند. مثال‌هایی از حقوق جزایی بین‌المللی شامل تعریف جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت می‌شوند.
 5. حقوق کیفری عمومی: این شاخه از حقوق کیفری شامل قوانین و مقرراتی است که به نمایندگی از دولت و جامعه به عنوان کل، اعمال می‌شوند. مثال‌هایی از حقوق کیفری عمومی شامل قوانین حفاظت محیط زیست و قوانین مبارزه با فساد اداری می‌شوند.
 6. حقوق کیفری خصوصی: این شاخه از حقوق کیفری شامل قوانین و مقرراتی است که به نمایندگی از افراد یا گروه‌های خاص جامعه، اعمال می‌شوند. مثال‌هایی از حقوق کیفری خصوصی شامل حقوق کیفری خانوادگی و حقوق کیفری اقتصادی می‌شوند.

به طور کلی، حقوق کیفری در هر جامعه برای حفظ نظم و امنیت، استقرار عدالت و جلوگیری از ارتکاب جرم، اعمال و اجرا می‌شود. توسعه و بهره‌وری در حقوق کیفری باعث می‌شود تا جامعه به طور کلی برای تضمین حقوق و آرامش افراد بهتر عمل کند. یک وکلای تضمینی کیفری تهران باید به تمام دسته بندی‌های حقوق کیفری و جزا تسلط داشته باشد.

آیین دادرسی کیفری چیست؟

وکیل کیفری تهران

آیین دادرسی کیفری شامل قواعد و مقرراتی است که روند رسیدگی به پرونده های کیفری را تنظیم می‌کند. این شاخه از حقوق کیفری بر روی اجرای قانون کیفری تمرکز دارد و قوانین و ضوابطی برای رسیدگی به پرونده ها و اعطای مجازات ها تدارک دیده است.

آیین دادرسی کیفری شامل مواردی مانند حقوق متهمین، روند محاکمه، دستورات دادستان، حقوق قربانیان، حقوق خانواده های قربانیان، روش ارائه شهادت، ثابت نمودن اثبات از عدم تقاضای شده، و تنظیم مجازات های متناسب با جرم است. این قوانین به دادگاه ها، وکلای دادگستری و سایر افراد و ارگان های مرتبط در صورت رسیدگی به پرونده ها کمک می کند تا به طرز عادلانه و منصفانه ای داوری کنند.

آیین دادرسی کیفری در هر کشور ممکن است متفاوت باشد و بسته به قوانین مربوطه و نظام حقوقی آن کشور تنظیم شود. صورت مسائلی مانند حفاظت از حقوق متهمین، منصفانه بودن محاکمه، و حقوق قربانیان از جمله مسائلی هستند که در آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار می گیرند. وکیل کیفری در شهر تهران باید به ائین دادرسی این شهر مسلط باشد.

ایا ائین دادرسی کیفری تهران با سیار شهرها متفاوت است؟

تقریباً تمامی شهرها و مناطق یک کشور قوانین کیفری مشابهی دارند، زیرا اصول حقوقی کیفری در یک کشور معمولاً توسط قوانین کیفری کلی ارائه می‌شود. اما در برخی موارد، شهرها و مناطق می‌توانند مقررات کیفری خاص خود را داشته باشند که برای شهر مورد نظر بخصوص اعمال می‌شود. این ممکن است به دلیل شرایط خاص شهری، آمار جرم و جنایت متفاوت، تمایلات سیاسی محلی و سایر عوامل مشابه باشد. در نتیجه، در برخی موارد، ممکن است تفاوت‌های خفیفی در قوانین کیفری میان شهرها وجود داشته باشد.

اصول حقوق کیفری

وکیل کیفری تهران

 1. اصل تعقیب و مجازات: این اصل حاکم بر این است که هر کسی که جرمی ارتکاب کند، باید مورد تعقیب قرار گیرد و به مجازات مناسب محکوم شود. این اصل بر پیشگیری از جرائم و حفظ نظم و امنیت جامعه تأکید می‌کند.
 2. اصل زندان سازی: این اصل بیان می‌کند که فردی که متهم به جرمی است، می‌تواند به زندان محکوم شود. زندان به عنوان محل اجرای مجازات جایگاه مهمی در حقوق کیفری دارد.
 3. اصل برتری حقوق بشر: این اصل تأکید می‌کند که در رسیدگی به پرونده های کیفری، حقوق بشر باید رعایت شود و هر فرد متهم به جرم، دارای حقوق و آزادی های اساسی است.
 4. اصل ناسازگاری: این اصل بیان می‌کند که هیچ کس نمی‌تواند همزمان داور و قاضی در پرونده‌ای باشد. این اصل بر پیروی از اصول تعادل و عدالت در رسیدگی به پرونده های کیفری تأکید می‌کند.
 5. اصل پنجره بسته: این اصل بیان می‌کند که آرای قضات در مورد پرونده های کیفری باید محفوظ بماند و هرگونه افشای اطلاعات می‌تواند منجر به تضعیف عملکرد قوه قضائیه شود.
 6. اصل بی‌طرفیت: این اصل حکمرانی قضاوت را بر مبنای بی‌طرفی و عدالت تأیید می‌کند. قاضی باید بی‌طرف در رسیدگی به پرونده های کیفری باشد و تمام مجازات‌ها را بر اساس شواهد و اثبات قابل قبول اعمال کند.
 7. اصل استدلال: این اصل بیان می‌کند که هر فرد متهم به جرم، حق دارد از حقوق دفاع و استدلال مشروع بهره‌برداری کند. این اصل بر تأیید حقوق مدافعان و تضمین حقوق آنها تأکید می‌کند.
 8. اصل کبریایی: این اصل بیان می‌کند که هیچ کس نمی‌تواند به اجبار یا تهدید به تنهایی به ارتکاب جرم وادار شود. اصل کبریایی از اهمیت ویژه‌ای برای حفظ حقوق انسانی در نظام حقوقی دارد.
مطالعه کنید درباره‌  دعاوی تصرف عدوانی

با توجه به این اصول، رسیدگی به دعاوی کیفری در نظام حقوقی ایران انجام می‌شود و این اصول مبنای عملکرد قوه قضائیه در به حداقل رساندن جرائم و تحقق عدالت در جامعه هستند.

اصل تساوی در مجازات کیفری

وکیل کیفری تهران

بنابراین، اصل تساوی مجازات ها بیان می‌کند که در صورتی که اشخاص در شرایط یکسان جرمی یکسان ارتکاب کرده باشند، باید به مجازات یکسانی محکوم شوند. با این حال، در برخی موارد، برای شرایط خاصی ممکن است تخفیف در مجازات در نظر گرفته شود.

این اصل تساوی مجازات‌ها بیان می‌کند که همه اشخاص در مواجهه با یک جرم مشابه باید به یکسان مجازات شوند. این به این معنی است که اگر دو نفر یا گروهی از افراد در شرایط یکسان جرمی همانند را مرتکب شوند، مجازات‌های آن‌ها باید به صورت یکسان تعیین شود.

منابع حقوق کیفری (قوانین، ایین نامه‌ها، پیمان‌ها، معاهده‌ها و رویه‌های قضایی) چیست ؟

منابع حقوق کیفری شامل قوانینی است که در زمینه مجازات جرم‌ها و تعیین مجازات‌های انجام شده است. این منابع شامل قوانین و مقررات قانونی، آیین نامه‌ها، پیمان‌ها، معاهده‌ها و رویه‌های قضایی می‌باشند.

منابع حقوقی کیفری در ایران عمدتاً شامل موارد زیر است:

 1. قانون مجازات اسلامی: این قانون که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، شامل موادی است که مجازات‌های مختلف برای جرم‌ها را تعیین می‌کند. از جمله مفادی که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد می‌توان به حد قصاص، جرم‌های ضد امنیتی، جرائم علیه اموال و مالکیت، جرائم علیه عفت عمومی، جرائم علیه شخص و جرائم علیه ارزش‌های شخصی اشاره کرد.
 2. قانون آیین دادرسی کیفری: این قانون قواعد و مقررات رسیدگی به پرونده‌های جنایی را تعیین می‌کند و شامل موارد مختلفی نظیر روند رسیدگی به پرونده، حقوق و تعهدات متهم و قربانی، حقوق خواهان و شاکی و مقررات اصولی قضایی است.
 3. قوانین خاص: علاوه بر قوانین گسترده‌تری که مرتبط با مجازات‌های عمومی هستند، وجود قوانین خاصی نیز برای برخی مجازات‌ها و جرائم ویژه مثل قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با قاچاق انسان وجود دارد.
 4. آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور: این آراء که توسط دیوان عالی کشور صادر می‌شوند، برای قضائی‌ها و وکلای دادگستری ارجاعی قضایی می‌باشند و در تفسیر و تعبیر قوانین کیفری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

ایا منابع حقوقی کیفری تهران با سیار شهرها تفاوت دارد؟

بله، منابع حقوقی کیفری در شهر تهران می‌تواند با سایر شهرها تفاوت داشته باشد. قوانین کیفری اصلی در هر کشور به صورت ملی تعیین می‌شوند، اما برخی از قوانین می‌توانند در سطح استان یا شهرها تنظیم شوند. بر اساس نیازها و شرایط خاص هر منطقه، تغییرات و تنظیماتی در قوانین کیفری محلی ممکن است اعمال شود. این تفاوت‌ها معمولاً به عواملی مانند نیازهای امنیتی، تمدن و فرهنگ محلی، شرایط جمعیتی و آمار جرم و جنایت بستگی دارند. بنابراین، منابع حقوقی کیفری تهران ممکن است در برخی جنبه‌ها با سایر شهرها تفاوت داشته باشد. یک وکیل کیفری تهران باید به این تفاوت‌ها اگاه باشد.

تفاوت وکیل حقوقی و کیفری در چیست؟

وکیل کیفری و وکیل حقوقی دو نوع وکیل هستند که در زمینه های حقوقی متفاوتی فعالیت می کنند. وکیل کیفری، وکیلی است که در زمینه جنایی فعالیت می کند. وظیفه وکیل کیفری در فرآیند کیفری شامل مرحلهٔ پلیده از رسیدگی به پرونده، تدوین دفاع و نمایندگی در دادگاه است. وکیل کیفری معمولاً متخصص در زمینه قوانین جنایی، روند دادرسی جنایی، مدل های دفاعی و حقوق متهمان است. از سوی دیگر، وکیل حقوقی متخصص در زمینه مسائل مدنی فعالیت می کند.

این شامل حقوق خانواده، حقوق ملکی، حقوق تجارت و سازمان های انگلیسی و غیره می شود. وظایف وکیل حقوقی شامل مشاوره حقوقی، تدوین قراردادها، نمایندگی در دادگاه و رسیدگی به امور حقوقی مختلف است. در مجموع، اصلی ترین تفاوت بین وکیل کیفری و وکیل حقوقی در زمینه فعالیت حرفه ای آنها و نوع پرونده ها است که در آنها فعالیت می کنند.

ایا در پرونده های حقوقی میتوان از وکیل کیفری تهران استفاده کرد؟

بله، شما می‌توانید در پرونده‌های حقوقی خود از وکیل کیفری تهران استفاده کنید. وکلا در ایران تخصص‌های مختلف حقوقی را دارند و بر اساس تخصص خود، ممکن است در حوزه‌های مختلف قضایی فعالیت کنند. وکیلان کیفری تهران تخصص خاص خود را در زمینه قضاوت و دفاع از متهمان در پرونده‌های کیفری دارند. آنها حاصل تجربه، دانش و آگاهی عمیقی درباره قوانین کیفری و روند پرونده‌های جنایی دارند. بنابراین، اگر شما نیاز به نیروی حقوقی در زمینه حقوق کیفری دارید، می‌توانید از وکیلان کیفری تهران بهره ببرید.

ایا در پرونده‌های کیفری تهران می‌توان از وکیل حقوقی استفاده کرد؟

بله، می‌توانید در پرونده‌های کیفری خود از وکیل حقوقی تهران استفاده کنید. وکلای حقوقی در ایران تخصص‌های مختلف حقوقی را دارند و بر اساس تخصص خود، ممکن است در حوزه‌های مختلف قضایی فعالیت کنند. البته وکیلان حقوقی نیز تخصص خاص خود را در زمینه قضاوت و دفاع از متهمان در پرونده‌های کیفری دارند. اما  تجربه، شجاعت، دانش و آگاهی عمیقی درباره قوانین کیفری و روند پرونده‌های جنایی ممکن است نداشته باشند و این باعث عدم احقاق حقوق موکل شود. پس پیشنهاد می‌شود حتما از وکیل کیفری تهران استفاده کنید.

وکیل کیفری تهران

وکیل کیفری تهران

وکیل کیفری حوزه تهران در زمینه حقوق کیفری فعالیت می کند. وکیل کیفری متخصص در مواردی است که افراد به اتهام جرمی مورد استدلال قرار می گیرند و نیاز به دفاع حقوقی دارند. وکیل کیفری متخصص در قوانین و مقررات کیفری است و دارای تجربه در حوزه دفاع از متهمان و نصب قواعد کیفری است. وکیل کیفری می تواند به موکل خود در طول فرآیند قضایی کمک کند، از او در نقد و تحلیل مدارک حقوقی کمک بگیرد و به او در تدوین استراتژی دفاعی ارائه کند.

چگونه متوجه شویم یک وکیل کیفری تهران در کار خود متخصص است؟

برای متوجه شدن اینکه یک وکیل کیفری در کار خود متخصص است یا خیر، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:

1. بررسی تحصیلات: از نظر انتخاب وکیل کیفری، تحصیلات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. می‌توانید به دنبال وکیلی با مدرک لیسانس حقوق و مدارک مرتبط که به عنوان کارشناس کیفری نیز تحصیلات خاصی داشته باشد، باشید. همچنین بررسی موسسات آموزشی معتبر و دانشگاه‌های برجسته می‌تواند بهترین گزینه‌ها برای انتخاب وکیل کیفری متخصص را به شما ارائه دهد.

مطالعه کنید درباره‌  وکیل کیفری تهران، جعل عنوان

2. تجربه کاری: بررسی تجربه کاری وکیل کیفری نیز بسیار مهم است. تجربه و عملکرد یک وکیل می‌تواند نشان دهنده تخصص و کیفیت خدمات ارائه شده توسط آن وکیل باشد. می‌توانید از وکیل درخواست کنید تا به اطلاعات مربوط به پرونده‌های قبلی که در زمینه کیفری مشغول به کار بوده است، دسترسی پیدا کنید و به بررسی نتایجی که در این پرونده‌ها به دست آورده است بپردازید.

3. توصیه‌ها و بازخوردها: توصیه‌ها و بازخوردهای دیگران نیز می‌تواند تانقیل دهنده اطلاعات مفیدی در رابطه با تخصص و عملکرد وکیل کیفری باشد. می‌توانید از دوستان، آشنایان یا همکارانی که با رویکرد وکیل کیفری آشنا هستند، سوال کنید و توصیه‌های آنان را در انتخاب وکیل در نظر بگیرید. همچنین، می‌توانید از شبکه‌های اجتماعی و سایت‌هایی که بازخوردهای کاربران را در اختیار عموم قرار می‌دهند، استفاده کنید.

4. مشاوره و مصاحبه با وکیل: بهترین راه برای متوجه شدن از تخصص یک وکیل کیفری، مشاوره و مصاحبه مستقیم با او است. در این جلسه، می‌توانید از وکیل سوال بپرسید و درباره تحصیلات، تجربه کاری و رویکرد حقوقی سوال کنید. همچنین، می‌توانید نمونه‌هایی از پرونده‌هایی که در گذشته بررسی و توصیف کرده است، درخواست کنید. با انجام این چند مرحله، می‌توانید بهترین وکیل کیفری با تخصص مورد نیاز خود را برای درخواست حقوقی خود انتخاب کنید.

سوالات مهم وکیل کیفری تهران

وکیل کیفری تهران

ایا برای اثبات جرم خیانت در امانت نیاز به وکیل کیفری داریم؟

در مورد اینکه چگونه جرم خیانت در امانت را می توان با اخذ وکیل کیفری برای مرجع قضایی اثبات نمود و اینکه چگونه دادرسی و قاضی آنرا احراز می کند تا بتواند مجازات بر آن بار نماید باید اذعان نمود که همان طور که در تعریف جرم خیانت در امانت بیان شد؛ در این جرم باید چند عنصر مدنظر قرار گیرد :

اول) عنصر مادی؛ اینکه تصاحب مال یا اتلاف مال و یا استعمال آن بدون مجوز می باشد که با جمیع شرایطی که بیان شد جرم خیانت در امانت ارتکاب می یابد.

دوم) شرایط تحقق جرم: سپردن مال ، به معنی اینکه مال به شخصی سپرده شده باشد.

سوم) عنصر معنوی : سوء نیت به معنی انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع امانت است و همچنین قصد و اراده ورود ضرر به غیر است. به همین دلیل تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است. اینو ی جور دیگه بگو

شهادت کذب را از طریق وکیل کیفری پیگیری کنیم یا وکیل حقوقی؟

معمولاً وقتی اتهامی به کسی نسبت داده می شود یا حقی از شخص سلب می شود یا حق را بر ذمه دیگری ثابت می کنند، می توان به شهادت دروغ آن اشاره کرد. بنابراین، برای حل این موضوع، باید به شکایتی که به وکیل حقوقی مربوط است، توجه بیشتری شود. وکیل حقوقی متخصص با بیان قوی و استدلال مناسب و استناد به قوانین می تواند در احقاق حق شاکی تأثیرگذار باشد.

ایا برای اثبات کلاهبرداری به وکیل کیفری نیازمندیم؟

شکایت از شهادت دروغ معمولاً در مواردی وجود دارد که شخصی به وسیله شهادت دروغ، به شخص دیگری اتهاماتی سنگین می‌زند و سعی دارد تا حقوق یا امتیازات آن شخص را تحت تاثیر قرار دهد و یا او را مقصر بداند. بنابراین، برای رسیدگی به این نوع شکایات و تامین حقوق شاکی، لازم است که یک وکیل حقوقی متخصص معتبر را استخدام کنید که با بیان قوی و استدلال مناسب و با استناد به قوانین به احقاق حقوق شاکی کمک کند.

ایا در دعاوی خانوادگی نیاز به وکیل کیفری داریم؟

وکیل دادگستری دارای صلاحیت برای وکالت در کلیه دعاوی می باشد لذا از آنجا که دعاوی کیفری نیازمند تخصص و تسلط بر فنون دفاع در امور کیفری می باشد  پیشنهاد می گردد در دعاوی کیفری از وکیل متخصص در امور کیفری استفاده نمایید زیراکه وکیل کیفری کار  در اینگونه دعاوی می تواند موفق تر عمل کند.

ایا برای اعمال تخفیف برای مجرمان می‌توانیم از وکیل کیفری استفاده کنیم؟

معمولاً مجازات‌ها بر اساس سنگینی جرم تعیین می‌شوند. اما گاهی اوقات برای موارد خاصی ممکن است تخفیف در مجازات در نظر گرفته شود. این ممکن است به دلیل عوامل متغیری مانند همکاری با مراجع قضایی، اعتراف رابطه جنسی غیر قانونی، شرایط مساعد، سن افراد یا حتی ضایع شدن وقت قبل از رسیدگی به پرونده باشد. هدف از این تخفیف‌ها، توجیه تفاوت در مجازات است و نه تنقیص از اصل تساوی مجازات‌ها.

بنابراین، در موارد خاصی ممکن است تخفیف در مجازات در نظر گرفته شود، اما اصل تساوی مجازات‌ها برای افراد مرتکب جرم‌های یکسان که در شرایط یکسان قرار دارند، همچنان حفظ می‌شود. این اصل حمایت می کند که تنها شخصی که جرمی را ارتکاب کرده است باید مسئولیت پذیری کند و سایرین معاف از مجازات باشند. این اصل با وجود اینکه در بسیاری از قوانین جزایی وجود دارد ، به هر حالهای استثنا نیز تعمیم داده می شود. مثلا در بعضی حالت ها ، افرادی که به طور مستقیم و معمولا به صورت همکاری ، در انجام جرم مشارکت داشته اند نیز می توانند مجازات ببینند.

منشأ این اصل را می توان در نظریه پاداش و جبران دانست. یکی از اصول اساسی حقوق جزایی این است که کسی که از یک فعل خلاف قوانین متهم است ، باید پس از ثابت شدن گناه به او مجازات یا جریمه داده شود. مثلا اگر یک فرد کشتن انجام داده است ، او باید تنها شخصی باشد که مجازات پذیرد و خانواده یا دیگران مرتبط با او نمی توانند مجازات ببینند.

بهترین وکیل کیفری تهران

وکیل کیفری تهران

دربارهٔ بهترین وکیل کیفری تهران، می‌توان گفت که این امر بستگی به نیازها و موضوع پرونده شما دارد. وکلا و اساتید کیفری معروف و صاحب نامی در تهران حضور دارد. با توجه به شرایط پیچیده و حساس پرونده های کیفری، بهترین وکیل کیفری تهران، بهترین وکیل در تمام حوزه ها می‌باشد. در تهران طیفی از وکلای بزرگ کیفری حضور دارند که در زمینه های مختلفی فعالیت می کنند.

میان تمام وکیلان بزرگ کیفری یک نام همیشه متفاوت و پررنگتر بوده است. کسی که در پرونده های حقوقی کلان و بزرگ کیفری کشور نقش اساس داشته است و نسبت به سایر وکلای کیفری تهران شهرت بیشتری دارد.

رسول کوهپایه زاده به عنوان وکیل در پرونده های معروف و کلانی مرتبط با اخلال عمده در نظام اقتصادی، افساد فی الارض، قاچاق سازمان یافته و پولشویی، سایت های شرط بندی، جعل، کلاهبرداری، اینترپل، استرداد مجرمان و دعاوی حقوقی مرتبط با اختلافات قراردادی، دعاوی مالی، بدهکاران بانکی، مطالبه وجه چک، دعاوی ثبتی و ملکی، ستاد اجرایی و … یکی از پنج وکیل بزرگ کیفری در ایران است.

شماره تماس وکیل کیفری تهران

هم اکنون موسسه حقوقی اقای کوهپایه زاده در دو کشور ایران و امارات، تحت نظارت و مدیریت اقای رسول کوهپایه زاده به صورت متمایز و تخصصی بروی پرونده‌های کیفری کار می‌کند و در این حوزه به صورت مشخص و محدود پرونده می‌پذیرد. دوستان متقاضی در این حوزه می‌توانند با شماره‌های زیر تماس حاصل کنند تا کارشناسان ما برای روند پذیرش شما را راهنمایی کنند.

 • شماره همراه۰۹۱۲۱۹۵۷۹۸۶
 • دفتر تهران۰۲۱۲۲۷۹۹۱۷۲
 • دفتر امارات (دبی)۰۰۹۷۱۵۰۶۰۸۲۹۴۹
 • صفحه اینستاگرامrasoul_koohpayehzadeh@

ادرس وکیل کیفری تهران

 • آدرس دفتر تهران خیابان دولت – بلوار کاوه – ساختمان کیمیا – پلاک ۱۷ – واحد ۳۴ و ۱۱
 • آدرس دفتر امارات (دبی)No. 2207, Al Manara Tower, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
 • آدرس دفتر امارات (شارجه)B14,Sharjah publishing City Free Zone Sharjah, United Arab Emirates

چه قدر به این محتوا علاقه داشتید؟

امتیاز خودتان را ثبت کنید

میانگین امتیازدهی: 5 / 5. تعداد ثبت امتیاز: 1

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *