سؤالات شما

ضرر و زیان‌های ناشی از جرم، توسط شاکی قابل مطالبه است؟

هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت یا شهرت تجاری و یا به حقوق دیگران لطمه وارد نماید، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود هستند.
بنابراین شاکی میتواند، جبران تمام ضرر‌های مادی مانند تخریب اموال مسروقه، ضررهای معنوی مانند لطمه به حیثیت و ضررهای ممکن الحصول ناشی از جرم را که مقتضی شده، در مراجع کیفری مطالبه کند.
نکته: اینکه خسارت عدم النفع که متفاوت ازمنافع ممکن الحصول بوده و مقتضی وجود آن محقق نشده، قابل مطالبه نخواهد بود.

چه اشخاصی حق در خواست اعاده دادرسی را دارند؟

محکوم علیه یا وکیل ویا نماینده قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکومُ علیه، همسر و وارث قانونی و وصیت پس از فوت او امکان اعاده دادرسی از حکم قطعی را دارند.
همچنین دادستان کشور، دادستان مجرم حکم و رئیس سازمان قضائی نسبت به احکام قطعی دادگاه نظامی طبق ماده 637، امکان اعاده دادرسی از حکم را دارند.
نکته: این است که شاکی حق اعاده دادرسی را ندارد.

چه مواردی باید نسبت به متهمان جرایم سیاسی رعایت شود؟

مطابق ماده 6 مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی. ممنوعیت از پوشیدن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم غیر قابل استرداد بودن مجرمان سیاسی ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد. 

حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس.

حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلوزیون در طول مدت حبس.

در چه صورت عذر متهم برای عدم حضور در مراجع قضایی پذیرفته میشود؟

نرسیدن و یا دیر رسیدن احضاریه به محل اقامت متهم به گونه‌ای که مانع از حضور شود، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار مینمایند.
بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله به شرط عدم امکان تردد.
متهم در توقیف یا حبس باشد و مواردی که به حکم بازپرس عذر موجه محسوب شود.

مجازات شهادت دروغ و کذب به چه صورت میباشد؟

شهدت دروغ یا شهادت کذب از جمله جرایم کیفری میباشد. زمانی که شخص در دادگاه و یا در نزد مقام قضایی ، در مورد موضوعی مطالب کذب و دروغ عنوان میکند.
همچنین در صورت پس گرفتن شهادت، شهادت اولیه به معنای شهادت دورغ بوده و مشمول شهادت کذب میشود.
مطابق ماده 650 از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس در دادگاه و یا نزد مقام رسمی شهادت دروغ بدهد، به 3 ماه و 1 روز تا 2 سال حبس و یا به 1 میلیون و 500 هزار تا 12 میلیون ریال جزا نقدی محکوم خواهد شد.

در جرم شراب خواری غیر مسلمان هم برای خوردن مشروب شلاق می خورد؟

خیر مگر اینکه در محیط ها و معابر عمومی تظاهر به مصرف مشروبات الکلی نماید.

آیا زندانی ممکن است مشمول عفو بشود؟ انواع عفو کدامند؟

بله، ممکن است فرد با عفو عمومی یا عفو عام مواجه شود که این امر توسط مجلس تصویب میشود و بیشتر در واقع بحرانی جریان دارد مانند زمان پس از انقلاب. عفو خصوصی یا عفو خاص عفوی است که توسط مقام رهبری اعطا میشود و در مواقع عید ها و مناسبت ها به زندانیان اعطا میشود.

مجازات مصرف ماری جوانا چیست؟

مجازات آن طبق رویه دادگاه، همان مجازات حشیش در نظر گرفته‌ شده است. بر خلاف تصور افراد که فکر میکنند کشیدن یا همان مصرف گل (مواد مخدر ماری جوانا) مجازاتی ندارد. اگر فرد مصرف کننده معتاد باشد به ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و همین‌طور تا ۳۰ ضربه شلاق محکوم میشود. اگر برای بار اول از گل استفاده کرده باشد، به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.

شکایت جعل سند باید چطور مطرح شود؟

ای شکایت جعل سند هم می توان به دادگاه کیفری شکواییه داده و تقاضای مجازات طرف را نمود و هم میتوان به دادگاه حقوقی دادخواست اثبات وقوع جعل و ابطال سند داد. هم چنین در میانه یک دادسری اعم از حقوقی یا کیفری یک طرف میتواند نسبت به اسناد ارائه شده از سوی طرف مقابل ادعای جعل نماید که در اینصورت قاضی حسب تشخیص با بررسی دلایل مدعی جعل یا با اجاع به کارشناس اصالت یا عدم اصالت سند را احراز میکند.

مجازات حمل و داشتن مشروبات الکلی چیست؟

با توجه به ماده 701 قانون مجازات اسلامی، در حالت کلی مجازات حمل مشروبات الکلی به سه دسته تقسیم میشود:

  • شش ماه تا یکسال حبس
  • هفتاد و چهار ضربه شلاق
  • پرداخت جزای نقدی به ارزش 5 برابری کالا

و در صورتی که فرد سابقه ی کیفری نداشته باشد و از کار خود اظهار ندامت و پشیمانی نماید مجازات حداقلی برای ایشان جزای نقدی خواهد بود.

از ما بپرسید